ČLANARINE

Svi članovi moraju se pridržavati smjernica Kluba ptičara i španijela Zagreb za članove.

REDOVNI ČLANOVI
Sve poslovno sposobne osobe, koje preko Kluba ptičara i španijela žele ostvarivati prava prema HKSu. (Imaju prebivalište ili boravište u RH.)

PRIDRUŽENI ČLANOVI
Maloljetnici i osobe bez poslovne sposobnosti, osobe koje prava prema HKSu obavljaju preko nekog drugog kluba, ili su samo rekreativni članovi te oni koji nemaju prebivalište ili boravište u RH.

OBITELJSKA ČLANARINA
Obiteljsku članarinu plaća REDOVNI ČLAN “nosioc članarine” kao prvi član. Uz njega članovi njegove obitelji imaju pravo biti također članovi i to po povoljnijim cijenama. Odnosi se samo na punoljetne osobe koje imaju poslovnu sposobnost.

 

KLUB PTIČARA I ŠPANIJELA ZAGREB

IBAN
HR1824020061100483813

REDOVNI ČLAN

uplata članarine u razdoblju 
od 01.01.2020.  do  31.03.2020.)

=300,00 kn

( 100,00 kn KPŠ  +  200,00 kn HKS )

 

uplata članarine u razdoblju 
od 01.04.2020.  do  31.12.2020.)

=350,00 kn

( 100,00 kn KPŠ  +  250,00 kn HKS )

 

PRIDRUŽENI ČLAN

uplata članarine u razdoblju 
od 01.01.2020.  do  31.03.2020.)

=100,00 kn

( 100,00 kn KPŠ )

 

uplata članarine u razdoblju 
od 01.04.2020.  do  31.12.2020.)

=100,00 kn

( 100,00 kn KPŠ )

 

OBITELJSKI ČLAN

uplata članarine u razdoblju 
od 01.01.2020.  do  31.03.2020.)

=150,00 kn

( 100,00 kn KPŠ  +  50,00 kn HKS )

 

uplata članarine u razdoblju 
od 01.04.2020.  do  31.12.2020.)

=150,00 kn

( 100,00 kn KPŠ  +  50,00 kn HKS )

 


 

PRAVA ČLANOVA

 • da neposredno odlučuju i sudjeluju u radu Skupštine Kluba (redovni članovi)
 • da sudjeluju u organizaciji akcija i manifestacija Kluba
 • da pokreću i sudjeluju u raspravljanju o pitanjima od interesa za Klub
 • da biraju i da budu birani u tijela Kluba (redovni članovi)
 • da budu informirani o radu Kluba a naročito o planovima i izvršavanju planova
 • da koriste saznanja koja proizlaze iz rada Kluba
 • da koriste druga prava propisana Zakonom, Statutom ili drugim općim aktima

 

OBVEZE ČLANOVA

 • da aktivno sudjeluju u radu Kluba, te u izvršavanju njegovih ciljeva i zadataka
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i općih akata donesenih na osnovu njega, kao i odluka, odnosno zaključaka Kluba
 • da savjesno izvršavaju zadatke i obavljaju funkcije u Klubu i njegovim tijelima. (redovni članovi)
 • da sudjeluju na Skupštinama i drugim sastancima koje organizira Klub
 • da rade na svom stručnom usavršavanju u cilju razvijanja i unapređenja kinoloških znanja
 • da štite ugled Kluba i njegovih članova
 • da se u bavljenju kinologijom, posebno uzgojem i odgojem rasnih pasa, pridržavaju zakonskih propisa, Pravilnika HKS-a o stručnom radu, kinološke etike i morala, i drugih općih akata
 • da redovito plaćaju članarinu

 

PRESTANAK ČLANSTVA U KLUBU 

 • prestankom rada Kluba
 • dragovoljnim istupom člana
 • isključenjem
 • neplaćanjem članarine

   

Klub se temelji na dobrovoljnosti članova, kinološkoj etici i moralu društva. Sve funkcije u društvu su dobrovoljne i besplatne. Svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba može postati članom Kluba. Članom kluba može postati i maloljetna osoba ili osoba sa ograničenom poslovnom sposobnošću ili bez poslovne sposobnosti, ali bez prava odlučivanja. Pristupnicu za maloljetnu osobu potpisuju roditelji, a za osobe sa ograničenom poslovnom sposobnošću ili bez poslovne sposobnosti njihovi zakonski zastupnici.  

Član će se isključiti iz Kluba ako osobito narušava odnose unutar Kluba vrijeđanjem ili iznošenjem neistina prema drugim članovima ili ako teško provrijedi Statut HKSa, pravilnike HKSa o uzgoju ili na drugi način nanese štetu Klubu. Klub radi sukladno Statutu HKS i Statutu Kluba ptičara i španijela Zagreb.